Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van The Colosseum Gym , gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68623127. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) een lidmaatschap aanvraagt via onze website of persoonlijk aan de receptie
(b) zich inschrijft voor een proefles
(c) als lid een wijziging in het ledenportaal doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
(d) zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
(e) als lid onze website/facebook bezoekt
(f) als lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht
(b) IBAN (alleen bij inschrijving)
(c) lidmaatschapsnummer
(d) evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) lidmaatschap te effectueren
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
(c) e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur
(d) optimalisatie website/facebook
(e) verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via admin@thecolosseumgym.com voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door The Colosseum Gym te Utrecht

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Epass Online : ons ledenadministratie pakket waarin uw lidmaatschap is geregistreerd
(b) Harlands Group: de partij die de maandelijkse incasso’s verzorgt
(b) Sponsoren

4.2 Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Na het verzenden van dit formulier
gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuwsbrief